De projectomschrijving
Werkwijze

Inleiding

Stichting Doen Doet organiseert al jaren met succes de cursus Taalbom in buurthuizen door heel Nederland. Taalbom is Nederlandse les gecombineerd met bewegen op muziek, gericht op allochtone vrouwen.

De doorstroom van Taalbomcursisten naar buurthuisactiviteiten, vrijwilligerswerk en andere integratieprojecten is groot. Daarom heeft stichting Doen Doet besloten de cursus actief in te zetten om allochtone moeders op basisscholen tot ouderparticipatie te stimuleren.

De projectomschrijving

Zie onderstaande link voor de projectomschrijving:

Projectomschrijving
Naar Boven

Waarom werkt Taalbom op school?

Doordat de cursus Taalbom een informele activiteit is, komen ouders gemakkelijker de school in. Onderzoek naar de relatie tussen allochtone ouders en leerkrachten heeft uitgewezen dat traditionele Nederlandse methodes om ouders bij school te betrekken niet goed werken voor allochtone ouders. Zo stelt ouderparticipatiedeskundige Frederik Smit dat het onderwijs moet loskomen van ouderavonden en tienminutengesprekjes. Informele activiteiten zijn volgens hem de sleutel tot succes. Ook sociologe Marijke Booijink vindt Taalbom een goede manier om moeders de school in te krijgen. Door de tijd te nemen voor ouders en mét ze te spreken, motiveer je hen.

Tijdens de lessen wordt niet tegen, maar mét de vrouwen gesproken. Zo leren zij beter Nederlands, zitten lekkerder in hun vel en voelen zich meer betrokken bij de school. Daardoor kunnen zij hun kinderen beter begeleiden en zo een positieve invloed op hun schoolprestaties uitoefenen.

Naar Boven

Werkwijze

Tijdens de cursus Taalbom laat de docent de cursisten over hun kinderen vertellen. Aan de hand van deze informatie praat de Taalbomdocent gericht met de ouders over schoolactiviteiten en het nut van ouderbetrokkenheid voor ouders en kinderen.

Naar Boven