Waarom Taalbom?
Werkwijze
Inhoud
Doelgroep


Inleiding

Taalbom is een cursus gericht op allochtone vrouwen waarin aerobics gecombineerd wordt met het leren van de Nederlandse taal. Allochtone vrouwen gaan door de combinatie met Nederlandse les makkelijker sporten. Het sporten maakt het leren van de taal leuker en sneller. En de behoefte van allochtone vrouwen om Nederlands te leren is vaak groot. Zo levert Taalbom voor de vrouwen een driedubbele winst op. Ze worden gezonder, ze worden zelfverzekerder en ze nemen uiteindelijk actiever deel aan de Nederlandse maatschappij omdat ze zich zekerder van zichzelf voelen.

 

 

Waarom Taalbom?

 

Taalbom is de ideale vorm van actief leren. De cursus is praktisch van opzet. De cursisten werken intensief aan hun conditie terwijl de woorden die de zij leren geselecteerd zijn op hun directe bruikbaarheid in het dagelijks leven. Wat de cursus bijzonder en effectief maakt is dat de geleerde woorden en zinnen hardop worden uitgesproken tijdens het maken van eenvoudige bewegingen. In de praktijk blijkt dat het geleerde hierdoor beter blijft hangen en dat de cursisten er veel leerplezier aan beleven. De herhaling en de fysieke inspanning zorgen ervoor dat de woorden er letterlijk ingestampt worden. Onderzoek toont aan dat onder allochtone vrouwen, die traditioneel weinig aan sport doen, gebrek aan lichaamsbeweging negatieve consequenties heeft voor zowel gezondheid als concentratievermogen. Taalbom versterkt beiden. Tijdens de lessen ontstaan levendige contacten tussen vrouwen uit verschillende culturen. Cursisten blijken door te stromen naar andere buurthuis-activiteiten, sport en vrijwilligerswerk. De combinatie draagt bij tot een betere gezondheid en stimuleert maatschappelijke participatie.

Naar Boven

 

Werkwijze

De cursus Taalbom bestaat uit 10 lessen. Elke les behandelt een praktisch onderwerp. Een Taalbom-les bestaat uit twee delen:

Theorie
In het theoretische deel wordt een aantal Nederlandse woorden behandeld. De betekenis wordt door middel van plaatjes en bewegingen uitgebeeld. Het theoretische deel van Taalbom is opgezet in samenwerking met een docente Nederlandse taal.

Praktijk
Het praktische deel van Taalbom bestaat uit bewegen op muziek. Bij iedere beweging roepen de cursisten een Nederlands woord uit het theoretische deel van de cursus. Op deze wijze ontstaan combinaties van bewegingen en woorden die steeds herhaald worden. Zo worden per les 8 � 10 Nederlandse woorden aangeleerd.
De lichamelijke activiteit maakt het mogelijk langer op een woord te focussen. Enkele proeflessen volgens de beschreven aanpak hebben laten zien dat de woorden intensief worden opgenomen.

Cursusmateriaal
Bij de cursus ontvangen cursisten een cd van het praktische deel. Hiermee kunnen deelnemers ook thuis Taalbommen.
Naar Boven

 

Inhoud

3 aansluitende cursussen

 • 10 lessen per cursus
 • 8 tot 10 deelnemers per cursus
 • 1,5 uur per les


De eerste cursus:

 • Kennismaken en groeten
 • Boodschappen doen
 • Vervoer
 • Naar de dokter
 • Herhaling van thema's


De tweede cursus:

 • Op straat
 • Klok kijken
 • Dagen, maanden, seizoenen
 • Op school/ kinderen
 • Herhaling van thema's


De derde cursus:

 • Nederlandse cultuur
 • Emoties en gevoel
 • Bellen
 • Instanties
 • Herhaling van thema's

Naar Boven

DoelgroepAllochtone vrouwen die traditioneel weinig sporten en hun Nederlandse taalbeheersing willen versterken.
Naar Boven